Auditul functiei de resurse umane, in vederea initierii si administrarii schimbarilor la nivel organizational

• Auditarea functiei de resurse umane are ca scop evaluarea gradului in care structura organizationala, cultura si sistemul de personal ajuta sau obstructioneaza realizarea strategiei de afaceri a companiei.

• Pornind de la rezultatele auditului, GBP PRO CONSULTING poate propune schimbari in aceste zone, cu scopul de a genera imbunatatiri la nivelul strategiei managementului resurselor umane (in acest sens, va rugam sa cititi si urmatoarele noastre servicii: “Facilitarea schimbarilor organizationale” si “Asistenta in elaborarea si implementarea strategiilor de resurse umane”.).

• Este totusi nevoie ca initial sa se desfasoare un audit de diagnosticare privind:

• Gradul in care – la momentul auditarii – personalul dintr-o companie, structura si cultura organizationala sunt integrate.

• Rezultanta acestei integrari, daca ea este sau nu in acord cu strategia organizationala; precum si propunerile adecvate de imbunatatire, cu un plan concret de actiune.

• Auditurile sunt dezvoltate sub forma unor intrebari, discutii cu personal relevant din compania-client (o mostra reprezentativa de angajati, de la toate nivelurile organizatiei); vom gasi raspunsuri si vom pune diagnosticul corect, avand ca scop principal generarea solutiilor care sa conduca la imbunatatiri.

Cu ajutorul evaluarii noastre competente, raspunsurile la intrebarile auditului vor marca o importanta contributie a managementului resurselor umane la:
• Intelegerea mai buna a organizatiei Dvs.

• Planificarea strategica a resurselor umane; luarea deciziilor.

• Sprijinirea strategiei de afaceri a companiei.